speaker-photo

Daniela Mihajlovska Vasilevska

Koordinator usluga, Privredna komora Severne Makedonije

Ekonomista, nezavisni savetnik za praćenje pravnih i drugih propisa u oblasti ekonomije, kao i pravno savetovanje u Centru za praćenje zakonodavstva i konsultacija unutar Direktorata udruženja i regionalnih komora u Stručnoj službi Privredne komore Severne Makedonije. Zadužena za analize i kontinuirano praćenje zakonodavstva relevantnog za poslovni sektor, kao i pripremu informacija i stručnih mišljenja o pravnim pitanjima u oblasti ekonomije.

11:15 - 12:45

Sreda 22. novembar

PANEL 1 • Cirkularna ekonomija na Balkanu 2023/2024: Gde smo i kuda idemo?

Konferenciju otvaramo diskusijom o aktuelnim politikama i regulativama u oblasti cirlularne ekonomije u regionu. Nadležni ministri i drugi predstavnici ključnih institucija govoriće o planovima za nove pravne i političke okvire u budućnosti, rezultatima i usklađenosti zakona sa realnim potrebama i stanjem na tržištu.

Cilj je da se, kroz diskusiju državnih aktera iz regiona, saznaju odgovori na pitanja:

• Koliko su nacionalni pravni okviri usklađeni sa potrebama modernogcirkularnog tržišta;

• Da li je balkansko tržište spremno za praćenje globalnih ekonomskih tokova i kako može odgovoriti na izazove;

• Šta nadležne institucije čine kako bi se mala i srednja preduzeća, inovatori, ali i velike kompanije na Balkanu pripremile za nove tržišne zahteve i potrebe.