speaker-photo

Dr Janez Potočnik

Co-Chair of UNEP Environment International Resource Panel

Dr Janez Potočnik diplomirao je na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Ljubljani, Slovenija. Bio je direktor Instituta za makroekonomske analize i razvoj u Ljubljani. Imenovan je za šefa pregovaračkog tima za pridruživanje Slovenije Evropskoj uniji i obavljao je dužnost ministra nadležnog za evropske poslove.

Godine 2004. pridružio se Evropskoj komisiji kao komesar odgovoran za nauku i istraživanje, a 2010. postao je komesar za životnu sredinu. Nakon mandata imenovan je za kopredsedavajućeg UNEP-ovog međunarodnog resursnog panela za životnu sredinu. Takođe je partner u SYSTEMIQ-u.

10:40 - 11:10

Sreda 22. novembar

Uvodna predavanja TREND 2024 - SVET i BALKAN

Uvodna predavanja zamišljena su kao kratak ekspertski uvid u evropsko i balkansko tržište. Predstavljamo najvažnije trendove i aktuelne zahteve novog tržišta i zašto je cirkularna ekonomija važna za buduće poslovanje preduzeća.