speaker-photo

Ismar Ćeremida

UNDP BiH

Ismar Ćeremida ima više od 20 godina iskustva u korporativnom i investicionom bankarstvu i razvoju privatnog sektora. Od 2009. godine, Ismar radi za UNDP u Bosni i Hercegovini, kombinujući svoje stručno znanje iz poslovnog razvoja sa sistemskim razmišljanjem i procesima transformacije u Bosni i Hercegovini. Trenutno je Sustainable Growth Sector Leader i aktivno učestvuje u promeni ekonomije kroz programe o ekosistemima inovacija, preduzetništvu, digitalnoj ekonomiji i cirkularnosti. Ismar je stekao MBA diplomu iz cirkularne ekonomije, preduzetništva i inovacija na Univerzitetu u Bradfordu, Velika Britanija.

11:15 - 12:45

Sreda 22. novembar

PANEL 1 • Cirkularna ekonomija na Balkanu 2023/2024: Gde smo i kuda idemo?

Konferenciju otvaramo diskusijom o aktuelnim politikama i regulativama u oblasti cirlularne ekonomije u regionu. Nadležni ministri i drugi predstavnici ključnih institucija govoriće o planovima za nove pravne i političke okvire u budućnosti, rezultatima i usklađenosti zakona sa realnim potrebama i stanjem na tržištu.

Cilj je da se, kroz diskusiju državnih aktera iz regiona, saznaju odgovori na pitanja:

• Koliko su nacionalni pravni okviri usklađeni sa potrebama modernogcirkularnog tržišta;

• Da li je balkansko tržište spremno za praćenje globalnih ekonomskih tokova i kako može odgovoriti na izazove;

• Šta nadležne institucije čine kako bi se mala i srednja preduzeća, inovatori, ali i velike kompanije na Balkanu pripremile za nove tržišne zahteve i potrebe.