speaker-photo

Milena Popović Martinelli

Principal Climate Strategy Delivery for Western Balkans, EBRD

U svojoj trenutnoj poziciji, Milena se bavi isporukom rešenja za održivu i zelenu ekonomiju na Zapadnom Balkanu. Tokom 20 godina profesionalnog angažmana, stekla je duboko razumevanje razvoja i implementacije poslovnih strategija privatnog sektora, preokreta, spajanja i akvizicija, kao i razvoja politika.

14:35 - 16:00

Sreda 22. novembar

PANEL 3 • Kako doći do sredstava za cirkularno poslovanje

Govornik uvodničar: Milena Popović Martinelli

-Cirkularna ekonomija u fokusu: Modeli finansiranja-
-Nova matrica - zeleno, cirkularno finansiranje-

Glavna pitanja na koje će ovaj panel odgovoriti su:
• Kako banke i fondovi podržavaju tranziciju ka cirkularnom poslovanju na Balkanu;
• Kako aplicirati za različite mehanizme podrške dostupne malim i srednjim preduzećima;
• Kriterijumi izbora banaka i fondova za ostvarivanje finansijske podrške cirkularnog poslovanja na Balkanu.

Kakav Vaš proizvod treba da bude da biste dobili sredstva i podršku?

Govorićemo o iznosima sredstava koji će banke i fondovi izdvajati za podršku cirkularnom poslovanju u budućnosti, kao i o dostupnosti informacija i procedurama koje se sprovode prilikom apliciranja malih i srednjih preduzeća za dostupna sredstva podrške.