speaker-photo

Milena Rmuš

Privredna komora Crne Gore

Milena Rmuš je sekretarka Koordinacionog odbora za energetsku efikasnost i zaštitu životne sredine u Privrednoj komori Crne Gore. Sa iskustvom u oblasti ekonomskih nauka, menadžmentu životne sredine i analize javnih politika, aktivno doprinosi unapređenju dijaloga sa nacionalnim institucijama, poslovnom zajednicom i međunarodnim organizacijama u procesu implementacije Zelene agende za Zapadni Balkan. Takođe, učestvuje u različitim projektima i inicijativama usmjerenim ka podršci zelenoj tranziciji u Crnoj Gori, te promociji cirkularne ekonomije.

11:15 - 12:45

Sreda 22. novembar

PANEL 1 • Cirkularna ekonomija na Balkanu 2023/2024: Gde smo i kuda idemo?

Konferenciju otvaramo diskusijom o aktuelnim politikama i regulativama u oblasti cirlularne ekonomije u regionu. Nadležni ministri i drugi predstavnici ključnih institucija govoriće o planovima za nove pravne i političke okvire u budućnosti, rezultatima i usklađenosti zakona sa realnim potrebama i stanjem na tržištu.

Cilj je da se, kroz diskusiju državnih aktera iz regiona, saznaju odgovori na pitanja:

• Koliko su nacionalni pravni okviri usklađeni sa potrebama modernogcirkularnog tržišta;

• Da li je balkansko tržište spremno za praćenje globalnih ekonomskih tokova i kako može odgovoriti na izazove;

• Šta nadležne institucije čine kako bi se mala i srednja preduzeća, inovatori, ali i velike kompanije na Balkanu pripremile za nove tržišne zahteve i potrebe.