speaker-photo

William Neale

Adviser on Circular Economy, European Commission, Directorate-General for the Environment

William Neale je savetnik za cirkularnu ekonomiju u Evropskoj komisiji (Generalni direktorat za životnu sredinu). Njegov rad je uglavnom usmeren na cirkularnu ekonomiju u vezi sa klimom, digitalnim tehnologijama, zaposlenošću i evropskim finansiranjem, sa posebnim odgovornostima u vezi sa Uredbom o održivim proizvodima za ekodizajn, Digitalnim pasošem proizvoda i Taksonomijom održivih finansija.
Gospodin Neale je prethodno radio 11 godina kao član Kabineta (kancelarija) evropskih komesara za nauku i istraživanje, i za životnu sredinu, ribarstvo i pomorske poslove. Svoju karijeru započeo je u javnoj službi, radeći 7 godina u Generalnom direktoratu Evropske komisije za preduzetništvo i industriju, sa odgovornostima za socijalnu ekonomiju i koordinaciju programa za MSP-ove.

Prethodno je proveo 13 godina u privatnom sektoru u međunarodnom bankarstvu, maloprodaji, društvenom preduzetništvu i savetodavnoj delatnosti. Diplomirao je na Univerzitetu u Mančesteru (Velika Britanija) sa diplomom sa specijalizacijom iz ekonomije i istorije, i ima master diplomu (M.A. Econ) takođe sa niverziteta u Mančesteru.

10:00 - 10:25

Sreda 22. novembar

Pozdravni govori